شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی هامون آرالشرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی هامون آرال

Thank you for regestrition

در حال حاضر عضو هستید؟

شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی هامون آرالشرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی هامون آرال
فراموشی رمز عبور ؟

آیا یک حساب کاربری ندارید؟

دستور العمل حقوق مسافر

مسافر محترم لطفاً جهت دریافت و اطلاع از دستور العمل حقوق مسافر و همچنین نحوه کنسلی ( انواع مختلف کنسلی) و استرداد مبلغ بلیط طبق مصوبات سازمان هواپیمایی کشوری جمهوری اسلامی ایران فایل زیر را دانلود نمایید.

cAD2040