آشنایی با بلغارستان

بلغارستان کشوری در جنوب شرقی اروپاست. پایتخت آن صوفیه استشمال کشور تابستان‌های گرم و زمستان‌های سرد دارد، در حالی که جنوب شرق از آب و هوای مدیترانه‌ای برخوردار است. بیشتر اقلیم بلغارستان دارای آب و هوای سرد و کوهستانی است و نواحی ساحلی دریای سیاه نیز آب و هوایی معتدل و مرطوب دارد. درباره وارنا وارنا […]