سردار کرتار در تنهایی فوت کرد

اولين باري كه ديدمش سال ٢٠٠٦ بود. واسه گرفتن ٣٠ تا ويزاي هندوستان رفته بودم كنسولگري هندوستان. با اينكه دو روز مونده بود به تور گروهي از مشهد قول داد يه كاري كنه. وقت گرفت از سركنسول و ما وارد كنسولگري شديم. روزها گذشت و شركت هامون آرال يواش يواش شد vip كنسولگري هندوستان در […]