گردشگران سراسر دنیا چه مقاصدی را در اینترنت جستجو می کنند؟

همیشه افراد برای پیدا کردن مقصد بعدی سفرشان به جستجو درباره آن می پردازند ، آمار این جستجوها نشان می دهد کشور ‏کرواسی مقصدیست که بیشتر افراد دنیا میخواهند درباره آن بیشتر بدانند و درباره سفر به آنجا در اینترنت به تحقیق می پردازند. ‏‏ ‏ این آمار بر اساس آنالیزهای انجام شده وب سایت […]