گر قبل از پرواز آداب و رسوم آنرا بدانید، قطعا پرواز لذت بخش تر خواهد شد. هواپیما نیز قوانین و مقررات خاص خود را دارد. با رعایت این قوانین و احترام به آنها، دیگر از صندلی، رفتار کارکنان، کسی که در صندلی بغل شما نشسته و … ناراضی نخواهید بود و این ساعات را به خوشی خواهید گذراند.

۱. راهرو را باز نگه دارید
زمانی که سوار هواپیما می شوید ممکن است ژاکتی به تن داشته باشید و یا کیفی همراه داشته باشید. این وسایل را قبل از نشستن باید در قسمت بار بالای سر خود قرار دهید نه اینکه آنرا در راهرو و جلوی پای خود بگذارید. این کار باعث می شود رفت و آمد دیگران با مشکل باشد.

۲. از جای وسایل مطمئن شوید
قبل از پرواز به شما می گویند که چه میزان بار می توانید همراه داشته باشید و یا می توانید اینرا در سایت خطوط هوایی چک کنید و مطلع شوید. میزان باری که به داخل کابین میبرید نباید آنقدر زیاد باشد که به خوبی در جای بار بالای سر قرار نگیرید و با یک تکان ساده به بیرون ریخته شود.

۳. خودتان را به بغل دستیتان معرفی کنید
این بخشی از قوانین و مقررات هواپیما است که ممکن است با یک نگاه ساده و لبخند آغاز شود. سلام دهید و خود را معرفی کنید. اگر همسفرتان تمایل داشته باشد، این صحبت را ادامه خواهد داد.

۴. دسته ی صندلی مشترک
ممکن است صندلی شما، صندلی وسط باشد. در این صورت نباید فکر کنید که دسته های صندلی کاملا سهم شماست. از دسته ها به اندازه ی سهم خود استفاده کنید تا دیگران را مورد آزار و اذیت قرار ندهید.

۵. در جای خود بمانید
برخی در زمان استراحت به فضای دیگران تجاوز می کنند. شما باید سعی کنید که تمامی اعضای بدن خود را روی صندلی خود یعنی تنها قسمتی که کاملا برای شماست نگه دارید. اگر قوانین و مقررات هواپیما را رعایت می کنید، این موضوع را نیز نباید فراموش کنید.

۶. بوی غذا
هوای کابین بسیار خفه است و در یک مکان کوچک مسافران بسیاری وجود دارد. سعی کنید غذاهایی که همراه خود میبرید دارای بو نباشند. زیرا این بو ممکن است دیگران را آزار دهد و یا برخی حساس باشند و حالشان بد شود.

۷. خواباندن صندلی
از باز کردن صندلی به صورت یکباره جدا خودداری کنید. زیرا مواردی دیده شده که مسافر جلویی بدون اطلاع اینکار را انجام داده و چای روی سینی صندلی پشتی ریخته و مشکل آفرین شده است. قبل از باز کردن صندلی، مسافر عقبی را مطلع کنید.